Aktualityvíce..

Nález bronzové sekery se srdčitým schůdkem na pomezí k.ú. Brloh a Jankovice.

V roce 2011 nalezl pan P. Šimák při průzkumu s detektorem kovů bronzovou sekeru se srdčitým schůdkem. Nález je možné zařadit zejména do střední, vzácněji do počátku mladší doby bronzové. Pro k.ú. Brloh (okr. Pardubice) se jedná o vůbec první doklady lidských aktivit z období pravěku. Podrobněji viz. příspěvek p. Mgr. P. Horníka a p. Mgr. M. Pešty

 

Oslavy 700 let obce Brloh a sraz rodáků obce dne 23.6.2018 od 13 hod.

Obecní úřad Brloh si Vás srdečně dovoluje pozvat na Oslavy 700 let obce Brloh a sraz rodáků, které se budou konat dne 23.6.2018 od 13 hod. Vstupné zdarma. Večer taneční zábava s předtančením. Podrobněji viz. plakát.

 

Zájezd na degustaci ve vinném sklepě u Osičků

Obec Brloh pořádá a srdečně Vás zve na degustaci ve vinném sklepě u Osičků. Termín zájezdu je 26.5.201-27.5.2018. Podrobnosti o rezervaci, ceně, apod. v příloze.

 

Kalendář akcí v Železnohorském regionu - březen 2018

 

Úhrada místních poplatků (popelnice a psi) - MOŽNO PLATIT PŘEVODEM NA ÚČET

POPELNICE - sazba poplatku činí

  • 550 Kč/poplatník nebo "chalupa"
  • 300 Kč/poplatník s úlevou (osoba, která dosáhne v kalendářním roce 18 a méně let věku nebo dovrší v kalendářním roce 75 a více let věku)
  • dítě narozené v roce 2018 je od poplatku osvobozeno

PSI - sazba poplatku činí ročně

  • 100 Kč .. za prvního psa
  • 150 Kč .. za druhého a dalšího psa téhož držitele

Poplatek je splatný jednorázově každé pondělí od 18 hod. do 20 hod.,a to nejpozději do 31.3.2018.

 Úřední deskavíce..

Oznámení o záměru směny částí pozemků

 

Informace pro veřejnost k nedostatečně identifikovaným pozemkům v Katastru nemovitostí

 

Výzva vlastníkům nedostatečně identifikovaných nemovitostí

 

Seznam nedostatečně identifikovaných nemovitostí v KN - děleno dle obcí

 

Krajský úřad Pardubického kraje - Opatření obecné povahy - Bobr evropský

 

Celní úřad pro Pardubický kraj - informace k oznámení o prodeji lihovin v rámci příležitostného prodeje při konání kulturních a sportovních akcí

 

Krajský úřad Pardubického kraje - Určení termínu sčítání zvěře

 

Nabídka pozemků k pronájmu - Státní pozemkový úřad

 

Zápis z XX. zasedání ZO Brloh 26.1.2018 (/2018)

 

Schválený rozpočet 2018

 Kalendářvíce..