Aktualityvíce..

Jarní prořez

Kdo z občanů by měl zájem provést jarní prořezávku během měsíce března a dubna v obecním sadu směr Jankovice. Podrobnější informace každé pondělí v úřední hodiny.

 

Nový provozovatel/ka obchodu s potravinami

Vážení spoluobčané, ke dni 31.1.2019 ukončila paní Pavlíčková provoz prodejny se smíšeným zbožím. Za služby, které po mnoho let poskytovala, zejména našim starším spoluobčanům, jí tímto moc děkujeme. Od 1.2.2019 započala provozovat obchod paní Danuše Šinfeltová. Nová provozní doba a kontakt.

 

Úhrada místních poplatků (popelnice a psi) - MOŽNO PLATIT PŘEVODEM NA ÚČET

POPELNICE - sazba poplatku činí

  • 550 Kč/poplatník nebo "chalupa"
  • 300 Kč/poplatník s úlevou (osoba, která dosáhne v kalendářním roce 18 a méně let věku nebo dovrší v kalendářním roce 75 a více let věku)
  • dítě narozené v roce 2019 je od poplatku osvobozeno

PSI - sazba poplatku činí ročně

  • 100 Kč .. za prvního psa
  • 150 Kč .. za druhého a dalšího psa téhož držitele

Poplatek je splatný jednorázově PŘEVODEM na účet č. 11324561/0100, VS-viz. příloha, nebo každé pondělí od 18 hod. do 20 hod. na OÚ,a to nejpozději do 31.3.2019.

 

Tradiční (zahrádkářský) ples

Srdečně Vás zveme dne 23.2.2019 od 20.00 hod. na Tradiční ples (zahrádkářský), který se uskuteční v hostinci U Vavřince, v Brlohu. K tanci a poslechu bude hrát UNIBAND.

 

Tříkrálová sbírka - výsledky

V rámci Tříkrálové sbírky pořádané Charitou Přelouč vybrali naši koledníci ve složení: Michal Drahokoupil, Miroslav Jeníček, Zuzana Kaplanová a doprovod paní Eva Urbanová celkem 5080 Kč. Všem, kteří přispěli i koledujícím, děkujeme.

 Úřední deskavíce..

Rozhodnutí o umístění stavby - Splašková kanalizace Brloh

 

Revize katastru nemovitostí - povinnosti vlastníků nemovitostí

 

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

 

Rozpočtové opatření č.6/2018

 

Výzva k podávání podnětů k Změně č. 1 územního plánu Brloh

 

Informace o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Přeloučska na roky 2019-2023

 

Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu Svazku obcí Přeloučska na rok 2019

 

Oznámení o zahájení územního řízení - Splašková kanalizace Brloh

 

Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2019 - SO PŽH

 

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

 Kalendářvíce..