Aktualityvíce..

Dětský karneval

Obecní úřad Brloh si vás dovoluje srdečně pozvat na Dětský karneval, který se uskuteční v sobotu 3.3.2018 od 14 hod. v hostinci U Vavřince.

 

Tradiční (zahrádkářský) ples

Srdečně Vás zveme dne 24.2.2018 od 20.00 hod. na Tradiční ples (zahrádkářský), který se uskuteční v hostinci U Vavřince, v Brlohu.

 

Turnaj ve stolním Tenise

Obecní úřad Brloh si vás dovoluje pozvat na turnaj ve stolním tenise, který se uskuteční v sobotu 10.3.2018 od 14 hod. v hostinci U Vavřince. Podrobněji viz. pozvánka.

 

Předání finanční pomoci manž. Štěpánkovým na likvidaci následků požáru

Dnešním dnem byl manželům Štěpánkovým předán finanční dar Obce Brloh ve výši 30 000 Kč a finanční částka vybraná v dobročinné sbírce ve výši 26 900 Kč. Manželé Štěpánkovi srdečně děkují všem spoluobčanům, kteří přispěli do sbírky, a moc si váží pomoci všech sousedů, kteří pomáhali likvidovat požár a odstraňovat jeho následky.

 

Výsledky hlasování II.kolo

Výsledky hlasování v naší obci II. kola prezidentských voleb. Účast 78,68 %, přišlo 154 ze 197 voličů. Ing. M. Zeman - 79 hlasů, Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. - 75 hlasů.

 Úřední deskavíce..

Celní úřad pro Pardubický kraj - informace k oznámení o prodeji lihovin v rámci příležitostného prodeje při konání kulturních a sportovních akcí

 

Krajský úřad Pardubického kraje - Určení termínu sčítání zvěře

 

Nabídka pozemků k pronájmu - Státní pozemkový úřad

 

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v obci Brloh

 

Zápis z XX. zasedání ZO Brloh 26.1.2018 (/2018)

 

Schválený rozpočet 2018

 

Informace pro veřejnost k nedostatečně identifikovaným pozemkům v Katastru nemovitostí

 

Výzva vlastníkům nedostatečně identifikovaných nemovitostí

 

Seznam nedostatečně identifikovaných nemovitostí v KN - děleno dle obcí

 

Informace o zveřejnění rozpočtového výhledu Svazku obcí Přeloučska na roky 2015-2020

 Kalendářvíce..