Aktualityvíce..

Oznámení MUDr. Jana Černá dne 21.6. - 25.6. 2021 neordinuje

 

Pozvánka k projednání nesouladu v KN proběhne dne 7.7.2021 na OÚ

Vážení spoluobčané, v termínu 7.7.2021 v době od 9:00 do 11:30 hod a od 13:00 do 17:00 hod. bude probíhat v zasedací místnosti na OÚ probíhat osobní projednání nesouladu zjištěných v katastru nemovitostí s pracovníky katastrálního úřadu.

 

Úhrada místních poplatků (popelnice a psi) - MOŽNO PLATIT PŘEVODEM NA ÚČET

POPELNICE - sazba poplatku činí

  • 650 Kč/poplatník nebo "chalupa"
  • 400 Kč/poplatník s úlevou (osoba, která dosáhne v kalendářním roce 18 a méně let věku nebo dovrší v kalendářním roce 75 a více let věku)
  • dítě narozené v roce 2021 je od poplatku osvobozeno

PSI - sazba poplatku činí ročně

  • 100 Kč .. za prvního psa
  • 150 Kč .. za druhého a dalšího psa téhož držitele

Poplatek je splatný jednorázově PŘEVODEM na účet č. 11324561/0100, VS-viz. příloha, nebo každé pondělí od 18 hod. do 20 hod. na OÚ. Známka na popelnici již není třeba.

 

Upozornění pro RYBÁŘE

Vážení rybáři, žádáme Vás, aby jste nejpozději do 19.1.2021 vrátily povolenky za rok 2020 na OÚ, popř. můžete povolenky vhazovat do poštovní schránky u č.p. 43 (starosta).

 

Do údolní nivy Brložského potoka aneb do Benešovic a Štrampouchu je to kousek (Rošt 1/2011)

 Úřední deskavíce..

Schválení závěrečného účtu dobrovolného svazku SOP za rok 2020

 

Oznámení o zasedání ZO Brloh 17.6.2021 od 19:00 v hostinci U Vavřince

 

Oznámení o návrzích opatření obecné povahy - MZE

 

Zápis z XVII. zasedání ZO Brloh 17.05.2021 (3/2021)

 

Rozpočtové opatření č. 2/2021

 

Rozhodnutí Měú Přelouč - Oprava místní komunikace na Štrampouch - SP

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ze rok 2020 - DSO Svazek obcí PŽH

 

Svazek obcí Podhůří Železných hor - NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2020

 

Hromadný předpis k dani z nemovitých věcí - Finanční úřad pro Pardubický kraj

 

Opatření obecné povahy MěÚ Přelouč- Přechodná úprava provozu v BENEŠOVICÍCH

 Kalendářvíce..