Aktualityvíce..

Leták Českého statistického úřadu ke KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE

 

Informace Českého statistického úřadu ke KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE

 

PRODEJ KUŘIC A KRŮT - podrobněji viz. letáček

 

Oznámení MUDr. Jany Černé - OČKOVÁNÍ COVID-19

 

Úhrada místních poplatků (popelnice a psi) - MOŽNO PLATIT PŘEVODEM NA ÚČET

POPELNICE - sazba poplatku činí

  • 650 Kč/poplatník nebo "chalupa"
  • 400 Kč/poplatník s úlevou (osoba, která dosáhne v kalendářním roce 18 a méně let věku nebo dovrší v kalendářním roce 75 a více let věku)
  • dítě narozené v roce 2021 je od poplatku osvobozeno

PSI - sazba poplatku činí ročně

  • 100 Kč .. za prvního psa
  • 150 Kč .. za druhého a dalšího psa téhož držitele

Poplatek je splatný jednorázově PŘEVODEM na účet č. 11324561/0100, VS-viz. příloha, nebo každé pondělí od 18 hod. do 20 hod. na OÚ. Známka na popelnici již není třeba.

 Úřední deskavíce..

Opatření obecné povahy MěÚ Přelouč- Přechodná úprava provozu v BENEŠOVICÍCH

 

Rozpočtové opatření č. 1/2021

 

Zápis z XVI. zasedání ZO Brloh 19.03.2021 (2/2021)

 

Oznámení o zahájení stavebního řízení - Oprava místní komunikace na Štrampouch

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 obce Brloh

 

Návrh závěrečného účtu Obec Brloh za rok 2020

 

Určení termínů sčítání zvěře v roce 2021 - Krajský úřad Pardubického kraje

 

Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu DSO Svazku obcí Přeloučska na rok 2021

 

Rozpočtové opatření č.4/2020

 

Schválený rozpočet na rok 2021

 Kalendářvíce..