Aktualityvíce..

Úhrada místních poplatků (popelnice a psi) - MOŽNO PLATIT PŘEVODEM NA ÚČET

POPELNICE - sazba poplatku činí

  • 650 Kč/poplatník nebo "chalupa"
  • 400 Kč/poplatník s úlevou (osoba, která dosáhne v kalendářním roce 18 a méně let věku nebo dovrší v kalendářním roce 75 a více let věku)
  • dítě narozené v roce 2020 je od poplatku osvobozeno

PSI - sazba poplatku činí ročně

  • 100 Kč .. za prvního psa
  • 150 Kč .. za druhého a dalšího psa téhož držitele

Poplatek je splatný jednorázově PŘEVODEM na účet č. 11324561/0100, VS-viz. příloha, nebo každé pondělí od 18 hod. do 20 hod. na OÚ,a to nejpozději do 31.3.2020. ........... POZOR: Dne 16.3.2020 má účetní dovolenou.

 

Dětský karneval

Obecní úřad Brloh si Vás dovoluje srdečně pozvat na Dětský karneval, který se uskuteční v sobotu 29.2.2020 od 14 hod. v hostinci U Vavřince.

 

Tradiční (zahrádkářský) ples

Srdečně Vás zveme dne 22.2.2020 od 20.00 hod. na Tradiční ples (zahrádkářský), který se uskuteční v hostinci U Vavřince, v Brlohu. K tanci a poslechu bude hrát UNIBAND.

 

Kalendář akcí v Železnohorském regionu - únor 2020

 

Básnička

Básnička k mikulášské besídce a rozsvěcení vánočního stromečku od našeho básníka Ing. Zdeňka Krejčíka.

 Úřední deskavíce..

Oznámení o zasedání ZO Brloh 17.02. 2020

 

Krajský úřad PK - Určení termínů sčítání zvěře v roce 2020

 

Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu SO PŽH na rok 2020

 

Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu SOP na rok 2020

 

Návrh rozpočtu svazku obcí Podhůří Železných hor na rok 2020

 

Změna č. 1 ÚP Brloh - A a B - Textová část

 

Seznam nedostatečně identifikovaných nemovitostí v KN - děleno dle obcí

 

Výzva vlastníkům nedostatečně identifikovaných nemovitostí

 

Informace pro veřejnost k nedostatečně identifikovaným pozemkům v Katastru nemovitostí

 

SOP - Informace o zveřejnění schváleného závěrečného účtu Svazku obcí Přeloučska za rok 2018

 Kalendářvíce..