Aktualityvíce..

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu

Vážení spoluobčané, v sobotu dne 25.9.2021 od 11:20 do 11:50 hod. v obci Brloh (před hostincem) a od 11:00 do 11:15 hod. v obci Benešovice (nad separací), bude proveden sběr nebezpečného odpadu a velkoobjemového odpadu. Závoz odpadů provádějte až 10 min. před příjezdem automobilů odpadářské firmy. Odpad se bude přímo nakládat.

 

Nákup techniky na údržbu zeleně v obci s dotačního programu Pardubického kraje.

Vážení spoluobčané , v letošním roce rozšířila obec Brloh strojový park nákupem techniky na údržbu zeleně v obci . Celkové náklady činily částku 161 332 Kč z toho obec zaplatila 71 332 Kč a 90 000 Kč přispěl Pardubický kraj z dotačního programu obnovy venkova.

 

Úhrada místních poplatků (popelnice a psi) - MOŽNO PLATIT PŘEVODEM NA ÚČET

POPELNICE - sazba poplatku činí

  • 650 Kč/poplatník nebo "chalupa"
  • 400 Kč/poplatník s úlevou (osoba, která dosáhne v kalendářním roce 18 a méně let věku nebo dovrší v kalendářním roce 75 a více let věku)
  • dítě narozené v roce 2021 je od poplatku osvobozeno

PSI - sazba poplatku činí ročně

  • 100 Kč .. za prvního psa
  • 150 Kč .. za druhého a dalšího psa téhož držitele

Poplatek je splatný jednorázově PŘEVODEM na účet č. 11324561/0100, VS-viz. příloha, nebo každé pondělí od 18 hod. do 20 hod. na OÚ. Známka na popelnici již není třeba.

 

Upozornění pro RYBÁŘE

Vážení rybáři, žádáme Vás, aby jste nejpozději do 19.1.2021 vrátily povolenky za rok 2020 na OÚ, popř. můžete povolenky vhazovat do poštovní schránky u č.p. 43 (starosta).

 

Do údolní nivy Brložského potoka aneb do Benešovic a Štrampouchu je to kousek (Rošt 1/2011)

 Úřední deskavíce..

Informace o zveřejnění schváleného závěrečného účtu SO PŽH za rok 2020

 

Finanční pomoc obcím na Moravě zasažením tornádem

 

Oznámení o záměru odprodat pozemky

 

Oznámení o zasedání ZO Brloh 15.7.2021 od 19:00 v hostinci U Vavřince

 

Oznámení o návrzích opatření obecné povahy - MZE

 

Rozpočtové opatření č. 2/2021

 

Rozhodnutí Měú Přelouč - Oprava místní komunikace na Štrampouch - SP

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ze rok 2020 - DSO Svazek obcí PŽH

 

Svazek obcí Podhůří Železných hor - NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2020

 

Hromadný předpis k dani z nemovitých věcí - Finanční úřad pro Pardubický kraj

 Kalendářvíce..