Seznam aktualit

1 2 3 4 5 6 7 .. 27    
 

Úhrada místních poplatků (popelnice a psi) - MOŽNO PLATIT PŘEVODEM NA ÚČET

POPELNICE - sazba poplatku činí

  • 650 Kč/poplatník nebo "chalupa"
  • 400 Kč/poplatník s úlevou (osoba, která dosáhne v kalendářním roce 18 a méně let věku nebo dovrší v kalendářním roce 75 a více let věku)
  • dítě narozené v roce 2020 je od poplatku osvobozeno

PSI - sazba poplatku činí ročně

  • 100 Kč .. za prvního psa
  • 150 Kč .. za druhého a dalšího psa téhož držitele

Poplatek je splatný jednorázově PŘEVODEM na účet č. 11324561/0100, VS-viz. příloha, nebo každé pondělí od 18 hod. do 20 hod. na OÚ,a to nejpozději do 31.3.2020. ........... POZOR: Dne 16.3.2020 má účetní dovolenou.

 

Dětský karneval

Obecní úřad Brloh si Vás dovoluje srdečně pozvat na Dětský karneval, který se uskuteční v sobotu 29.2.2020 od 14 hod. v hostinci U Vavřince.

 

Tradiční (zahrádkářský) ples

Srdečně Vás zveme dne 22.2.2020 od 20.00 hod. na Tradiční ples (zahrádkářský), který se uskuteční v hostinci U Vavřince, v Brlohu. K tanci a poslechu bude hrát UNIBAND.

 

Kalendář akcí v Železnohorském regionu - únor 2020

 

Hasičský ples

Sbor dobrovolných hasičů v Brlohu Vás srdečně zve dne 8.2.2020 od 20.00 hod. na hasičský ples, který se uskuteční v hostinci U Vavřince, v Brlohu. Hrát k tanci a poslechu bude skupina TRITON.

 

Pozvánka na turnaj ve stolním tenise

Obecní úřad Brloh si vás dovoluje pozvat na turnaj ve stolním tenise, který se uskuteční v sobotu 25.1.2020.cca od 15:00 hod. v hostinci U Vavřince. Zápisné do turnaje - je cena dle vlastního uvážení.

 

Básnička

Básnička k mikulášské besídce a rozsvěcení vánočního stromečku od našeho básníka Ing. Zdeňka Krejčíka.

 

Tříkrálová sbírka - výsledky

V rámci Tříkrálové sbírky pořádané Charitou Přelouč vybrali naši koledníci ve složení: Anička Říhová, Miroslav Jeníček, Marie Minaříková v doprovodu paní Evy Urbanové celkem 7802 Kč. Všem, kteří přispěli i koledujícím, děkujeme.

 

Pozvánka na cestovatelskou přednášku do Lipoltic

Dovolujeme si Vás pozvat na cestovatelskou přednášku o Skotsku, která se uskuteční dne 10.1.2020 od 19:00 hod v hospodě v Lipolticích. Vstupné dobrovolné. Podrobněji viz. plakát

 

Myslivecký ples

Myslivecké sdružení Jankovice Vás srdečně zve dne 11.1.2020 od 20.00 hod. na myslivecký ples, který se uskuteční v hostinci U Vavřince, v Brlohu. Tradičně bude součástí bohatá tombola plná zvěře z našich lesů. Hrát k tanci a poslechu bude živá hudba.

 Kalendářvíce..