Seznam aktualit

1 2 3 4 5 6 7 .. 17    
 

Nález bronzové sekery se srdčitým schůdkem na pomezí k.ú. Brloh a Jankovice.

V roce 2011 nalezl pan P. Šimák při průzkumu s detektorem kovů bronzovou sekeru se srdčitým schůdkem. Nález je možné zařadit zejména do střední, vzácněji do počátku mladší doby bronzové. Pro k.ú. Brloh (okr. Pardubice) se jedná o vůbec první doklady lidských aktivit z období pravěku. Podrobněji viz. příspěvek p. Mgr. P. Horníka a p. Mgr. M. Pešty

 

Oslavy 700 let obce Brloh a sraz rodáků obce dne 23.6.2018 od 13 hod.

Obecní úřad Brloh si Vás srdečně dovoluje pozvat na Oslavy 700 let obce Brloh a sraz rodáků, které se budou konat dne 23.6.2018 od 13 hod. Vstupné zdarma. Večer taneční zábava s předtančením. Podrobněji viz. plakát.

 

Rybáři

Tento čtvrtek se bude sekat rákos na rybníku, pokud to led dovolí. Sraz je o půl čtvrté v zatáčce u zvoničky. Kdo má, vezměte sebou křovinořez (namontovat pilový kotouč, vyzkoušené) kdo nemá tak vidle.

 

Zájezd na degustaci ve vinném sklepě u Osičků

Obec Brloh pořádá a srdečně Vás zve na degustaci ve vinném sklepě u Osičků. Termín zájezdu je 26.5.201-27.5.2018. Podrobnosti o rezervaci, ceně, apod. v příloze.

 

Kalendář akcí v Železnohorském regionu - březen 2018

 

Úhrada místních poplatků (popelnice a psi) - MOŽNO PLATIT PŘEVODEM NA ÚČET

POPELNICE - sazba poplatku činí

  • 550 Kč/poplatník nebo "chalupa"
  • 300 Kč/poplatník s úlevou (osoba, která dosáhne v kalendářním roce 18 a méně let věku nebo dovrší v kalendářním roce 75 a více let věku)
  • dítě narozené v roce 2018 je od poplatku osvobozeno

PSI - sazba poplatku činí ročně

  • 100 Kč .. za prvního psa
  • 150 Kč .. za druhého a dalšího psa téhož držitele

Poplatek je splatný jednorázově každé pondělí od 18 hod. do 20 hod.,a to nejpozději do 31.3.2018.

 

Dětský karneval

Obecní úřad Brloh si vás dovoluje srdečně pozvat na Dětský karneval, který se uskuteční v sobotu 3.3.2018 od 14 hod. v hostinci U Vavřince.

 

Tradiční (zahrádkářský) ples

Srdečně Vás zveme dne 24.2.2018 od 20.00 hod. na Tradiční ples (zahrádkářský), který se uskuteční v hostinci U Vavřince, v Brlohu.

 

Turnaj ve stolním Tenise

Obecní úřad Brloh si vás dovoluje pozvat na turnaj ve stolním tenise, který se uskuteční v sobotu 10.3.2018 od 14 hod. v hostinci U Vavřince. Podrobněji viz. pozvánka.

 

Předání finanční pomoci manž. Štěpánkovým na likvidaci následků požáru

Dnešním dnem byl manželům Štěpánkovým předán finanční dar Obce Brloh ve výši 30 000 Kč a finanční částka vybraná v dobročinné sbírce ve výši 26 900 Kč. Manželé Štěpánkovi srdečně děkují všem spoluobčanům, kteří přispěli do sbírky, a moc si váží pomoci všech sousedů, kteří pomáhali likvidovat požár a odstraňovat jeho následky.

 Kalendářvíce..