Dokumenty obce

 
1 2    
 

Smlouva o spolupráci mezi obcemi ve formě poskytování pečovatelské služby

 

Místní program obnovy venkova obce Brloh 2015-2020

 

Veřejnoprávní smlouva 16/2015 - o zabezpečení výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochraně dětí Měú Přelouč

 

Veřejnoprávní smlouva 8/2008 - o zabezpečení projednávání přestupků Měú Přelouč

 

Územní plánÚzemní plán Brloh - A - Textová část

 

Územní plánÚzemní plán Brloh - A 2.1 - Výkres základního členění území

 

Územní plánÚzemní plán Brloh - A 2.2 - Hlavní výkres

 

Územní plánÚzemní plán Brloh - B 2.1 - Koordinační výkres

 

Územní plánÚzemní plán Brloh - B 2.2. - Výkres širších vztahů

 

Územní plánÚzemní plán Brloh - B 2.3 - Výkres Předpokládaných záborů půdního fondu

 Kalendářvíce..

 

 Anketa

Jaká atrakce by neměla chybět na oslavách - 700 let od první písemné zmínky o naší obci?

Dechová hudba15 %  Pěvecké vystoupení3 %  Hasičský útok4 %  Skákací hrad74 %  Šermířské vystoupení4 % 
 

Hlasujících149

Konec ankety31.5.2017