e-PODATELNA

Elektronická podatelna Obce Brloh

Informace o provozu podatelny Obce Brloh dle Vyhlášky č. 259/2012 o podrobnostech výkonu spisové služby

Provoz podatelny a podmínky přijímání dokumentů:

Adresa podatelny pro doručování dokumentů v analogové podobě nebo digitální podobě na přenosných technických nosičích dat: Brloh 69, 53501 Přelouč

Úřední hodiny podatelny: pondělí 18:00 - 20:00

Elektronická adresa podatelny: brlohou@volny.cz

Identifikátor datové schránky: yruazmp

Přehled datových formátů obsažených v datové zprávě:

Přípustnými formáty datové zprávy dodávané v elektronické podobě jsou:

a) pdf Portable Document Format
b) pdf/a Portable Document Format for the Long-term Archiving
c) odt Open Document Text
d) ods Open Document Spreadsheet
e) odp Open Document Presentation
f) txt prostý text
g) doc/docx MS Word Document
h) xls/xlsx MS Excel Spreadsheet
ch) jpg/jpeg/jfif Joint Photographic Experts Group File Interchange Format
i) tif/tiff Tagged Image File Format

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě:

CD ROM/RW
DVD ROM/RW
USB flash disc

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

Doručení datové zprávy se odesílateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele. Součástí zprávy o potvrzení je:

- předmět zprávy: Obec Brloh - odpověď elektronické podatelny
- odesílatel: brlohou@volny.cz
- datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
- identifikátor dokumentu

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, není zpracovávána. Odesílateli není zasílána žádná odpověď.

Postup v případě zjištění chybného datového formátu u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn chybný datový formát, není zpracována. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění nepovoleného datového formátu, případně informace o poškození datové zprávy.

Důsledky doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě, které nejsou podáním nebo předmětem a nelze je vyřídit podle jiného právního předpisu.

Datová zpráva není zpracovávána. Odesílateli není zaslána žádná odpověď.

Dokument v digitální podobě se považuje za dodaný veřejnoprávnímu původci, je-li dostupný podatelně.

 Kalendářvíce..

 

 Anketa

Jako zakončení dětského dne, který se bude konat dne 1.6.2019, bychom opět po několika letech rádi uspořádali na hřišti fotbalové utkání. Jakým způsobem by jste rozděli účastníky zápasu?

Abecedně: A-M vs. N-Z 0 %  Svobodní vs. Ženáči79 %  Losem.21 %  Jako za mladých let.... volbou zvolených kapitánů 0 % 
 

Hlasujících14

Hlasování bylo ukončeno