Úřední deska

1 2    
 

Oznámení - Veřejné projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Brloh

 

Zápis z VI. zasedání ZO Brloh 19.9.2019 (5/2019)

 

Seznam nedostatečně identifikovaných nemovitostí v KN - děleno dle obcí

 

Výzva vlastníkům nedostatečně identifikovaných nemovitostí

 

Informace pro veřejnost k nedostatečně identifikovaným pozemkům v Katastru nemovitostí

 

Informace o vyhlášení 5. výzvy na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji

 

Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství ČR

 

SOP - Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 1 na rok 2019 Svazku obcí Přeloučska

 

SOP - Informace o zveřejnění schváleného závěrečného účtu Svazku obcí Přeloučska za rok 2018

 

PŽH - Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2019

 Kalendářvíce..