Úřední deska

1 2    
 

Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu SO PŽH na rok 2020

 

Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu SOP na rok 2020

 

Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství

 

Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

 

Návrh rozpočtu svazku obcí Podhůří Železných hor na rok 2020

 

Změna č. 1 ÚP Brloh - A a B - Textová část

 

Seznam nedostatečně identifikovaných nemovitostí v KN - děleno dle obcí

 

Výzva vlastníkům nedostatečně identifikovaných nemovitostí

 

Informace pro veřejnost k nedostatečně identifikovaným pozemkům v Katastru nemovitostí

 

SOP - Informace o zveřejnění schváleného závěrečného účtu Svazku obcí Přeloučska za rok 2018

 Kalendářvíce..