Úřední deska

1 2    
 

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Brloh dne 26.1.2018 od 18h v hostinci U Vavřince

 

Informace voličům o době a místě konání volby prezidenta České republiky ve dnech 12. a 13. ledna 2018

 

Zápis z XIX. zasedání ZO Brloh 15.12.2017 (5/2017)

 

Návrh opatření obecné povahy-Bobr evropský

 

Dražební vyhláška - Petr Jelínek

 

Schválený rozpočet 2018

 

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise v obci Brloh a části Benešovice pro volbu prezidenta České Republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2017

 

Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Brloh pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 26. a 27.ledna 2018

 

Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

 

Informace pro veřejnost k nedostatečně identifikovaným pozemkům v Katastru nemovitostí

 Kalendářvíce..