Úřední deska

1 2 3    
 

Opatření obecné povahy MěÚ Přelouč- Přechodná úprava provozu v BENEŠOVICÍCH

 

Rozpočtové opatření č. 1/2021

 

Zápis z XVI. zasedání ZO Brloh 19.03.2021 (2/2021)

 

Oznámení o zahájení stavebního řízení - Oprava místní komunikace na Štrampouch

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 obce Brloh

 

Návrh závěrečného účtu Obec Brloh za rok 2020

 

Určení termínů sčítání zvěře v roce 2021 - Krajský úřad Pardubického kraje

 

Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu DSO Svazku obcí Přeloučska na rok 2021

 

Rozpočtové opatření č.4/2020

 

Schválený rozpočet na rok 2021

 Kalendářvíce..