Úřední deska

1 2 3    
 

Revize katastru nemovitostí - povinnosti vlastníků nemovitostí

 

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

 

Rozpočtové opatření č.6/2018

 

Výzva k podávání podnětů k Změně č. 1 územního plánu Brloh

 

Informace o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Přeloučska na roky 2019-2023

 

Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu Svazku obcí Přeloučska na rok 2019

 

Oznámení o zahájení územního řízení - Splašková kanalizace Brloh

 

Zápis z II. zasedání ZO Brloh 17.12.2018 (2/2018)

 

Informace o zveřejnění rozpočtového opatření č. 3/2018 - SO PŽH

 

Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2019 - SO PŽH

 Kalendářvíce..