Úřední deska

1 2 3 4    
 

Schválení závěrečného účtu dobrovolného svazku SOP za rok 2020

 

Oznámení o zasedání ZO Brloh 17.6.2021 od 19:00 v hostinci U Vavřince

 

Oznámení o návrzích opatření obecné povahy - MZE

 

Zápis z XVII. zasedání ZO Brloh 17.05.2021 (3/2021)

 

Rozpočtové opatření č. 2/2021

 

Rozhodnutí Měú Přelouč - Oprava místní komunikace na Štrampouch - SP

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ze rok 2020 - DSO Svazek obcí PŽH

 

Svazek obcí Podhůří Železných hor - NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2020

 

Hromadný předpis k dani z nemovitých věcí - Finanční úřad pro Pardubický kraj

 

Opatření obecné povahy MěÚ Přelouč- Přechodná úprava provozu v BENEŠOVICÍCH

 Kalendářvíce..