Tento web používá soubory cookies.
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.
Více informací o cookies

 e-PODATELNA

Elektronická podatelna Obce Brloh

Informace o provozu podatelny Obce Brloh dle Vyhlášky č. 259/2012 o podrobnostech výkonu spisové služby

Provoz podatelny a podmínky přijímání dokumentů:

Adresa podatelny pro doručování dokumentů v analogové podobě nebo digitální podobě na přenosných technických nosičích dat: Brloh 69, 53501 Přelouč

Úřední hodiny podatelny: pondělí 18:00 - 20:00

Elektronická adresa podatelny: brlohou@volny.cz

Identifikátor datové schránky: yruazmp

Přehled datových formátů obsažených v datové zprávě:

Přípustnými formáty datové zprávy dodávané v elektronické podobě jsou:

a) pdf Portable Document Format
b) pdf/a Portable Document Format for the Long-term Archiving
c) odt Open Document Text
d) ods Open Document Spreadsheet
e) odp Open Document Presentation
f) txt prostý text
g) doc/docx MS Word Document
h) xls/xlsx MS Excel Spreadsheet
ch) jpg/jpeg/jfif Joint Photographic Experts Group File Interchange Format
i) tif/tiff Tagged Image File Format

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě:

CD ROM/RW
DVD ROM/RW
USB flash disc

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

Doručení datové zprávy se odesílateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele. Součástí zprávy o potvrzení je:

- předmět zprávy: Obec Brloh - odpověď elektronické podatelny
- odesílatel: brlohou@volny.cz
- datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
- identifikátor dokumentu

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, není zpracovávána. Odesílateli není zasílána žádná odpověď.

Postup v případě zjištění chybného datového formátu u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn chybný datový formát, není zpracována. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění nepovoleného datového formátu, případně informace o poškození datové zprávy.

Důsledky doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě, které nejsou podáním nebo předmětem a nelze je vyřídit podle jiného právního předpisu.

Datová zpráva není zpracovávána. Odesílateli není zaslána žádná odpověď.

Dokument v digitální podobě se považuje za dodaný veřejnoprávnímu původci, je-li dostupný podatelně.

 Kalendářvíce..