Tento web používá soubory cookies.
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.
Více informací o cookies

 Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výpis povinně zveřejňovaných informací veřejnopravními subjekty

1. Oficiální název Obec Brloh
2. Důvod a způsob založení ZÁKON 128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení)
3. Organizační struktura Organizační struktura OÚ Brloh
4. Kontaktní spojení Kontaktní spojení OÚ Brloh
5. Platby můžete poukázat Bankovní účet: 11324561 / 0100, Komerční banka, a.s. (viz kontakty).
6. IČO 002 73 384
7. DIČ
8. Rozpočet v tomto a předchozím roce Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok jsou uvedené na stránkách v sekci Rozpočet
9. Žádosti o informace Informace lze získat osobně na Úřadu obce Brloh, e-mailem nebo poštou (viz kontakty).
10. Příjem žádostí a dalších podání Žádosti je možno osobně doručovat nebo posílat poštou na Úřad obce Brloh (viz kontakty).
11. Opravné prostředky Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/spravni_rad/
12. Formuláře Dostupné na www.mvcr.cz, připadně na OÚ Brloh.
13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací Dokumentaci tohoto typu úřad obce nezpracovává - je uvedena na: http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/
14. Nejdůležitější předpisy Zákon č. 128/2000 Sb. (obecní zřízení), zákon č. 106/1999Sb. o veřejném přístupu k informacím - viz www stránky MV ČR www.mvcr.cz
Seznam OZV
15. Sazebník úhrad za poskytování informací Dostupné informace poskytuje OÚ Brloh občanům obce zcela zdarma.
16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Na stránkách obce jsou zveřejněny výroční zprávy o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací minimálně za dva předchozí kalendářní roky.
17. Seznam organizací Sbor dobrovolných hasičů